— Allegra Teiggerichte —

Napoli                                                                                                                                            15 CHF

Bolognese                                                                                                                                    18 CHF

Ravioli mit Steinpilzen                                                                                                                20 CHF

Pizzoccheri                                                                                                                                  22 CHF